اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال، آبان ۹۶

poster_1

محورهای همایش: 

 • آموزش در والیبال
 • استعدادیابی ورزشی در والیبال
 • اقتصاد و بازاریابی ورزشی در والیبال
 • گردشگری ورزشی در والیبال
 • نهضت داوطلبی در رشته ورزشی والیبال
 • روانشناسی ورزشی در والیبال
 • جامعه شناسی ورزشی در والیبال
 • رسانه و والیبال
 • حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی در والیبال
 • فیزیولوژی ورزشی در والیبال
 • بیومکانیک ورزشی در والیبال
 • رفتار حرکتی در والیبال
 • والیبال و ورزش همگانی
 • اجرای بهینه سیاست اقتصاد مقاومتی در ورزش

 

 • تاریخ برگزاری همایش:  11 آبان 1396
 • آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 30 مهر 96
 • آخرین مهلت ثبت نام: 15 مهر 96


دبیر علمی کنفرانس: دکتر ابوالفضل فراهانی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر صفی اله صفایی

تلفن تماس با دبيرخانه: 32546840-081

وب سايت همايش: www.conference.pnu.ac.ir/hamedan-volleyball96

ایمیل: ostanhamedan@pnu.ac.ir

 

2 November 2017

1

روز