big_a8cb72d5-6e24-43d0-99d3-4c1975124e6bposter hamayesh 30-8-98

کنفرانس مطالعات کاربردی علوم ورزشی 1398

دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال با برگزاری موفق کنفرانس های مختلف از جمله اولین همایش مدیریت ورزشی در سال 1387، کنفرانس بین المللی علوم ورزشی در سال 1391 و کنفرانس بین المللی علوم ورزشی و یافته های کاربردی در سال 1396 که با استقبال بی نظیر محققان، صاحب نظران، اساتید، دانشجویان و رضایت بسیار زیاد شرکت کنندگان همراه بود؛ اینبار سعی در برگزاری کنفرانس مطالعات کاربردی علوم ورزشی در هزاره سوم را کسب مجوز از  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با هدف ارائه آخرین دستاوردها و تولیدات علمی در حوزه های مختلف علوم ورزشی و پیشبرد مرزهای دانش در این حیطه و ایجاد زمینه­ ای برای جهت­ دهی پژوهش­ های حوزه های مختلف علوم ورزشی و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی با رویکرد کاربردی در علوم ورزشی را دارد. رویکرد دبیرخانه علمی و اجرایی کنفرانس مطالعات کاربردی علوم ورزشی در هزاره سوم، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و اجرایی ورزش و تعامل با انجمن های ملی مرتبط و دعوت از متخصصان برجسته در جهت حل مسائل و چالش های ورزش در هزاره سوم می باشد. بدین سبب از تمامی اساتید محترم دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشجویان عزیز جهت شرکت در این رویداد علمی با ارائه آخرین دستاوردهای علمی خویش در زمینه موضوعی محورهای کنفرانس؛ دعوت به عمل می آید. امید است همایش مذکور در همراستایی علم و عمل در تمامی حوزه های ورزشی بالاخص ورزش همگانی، تربیتی و قهرمانی سبب ارتقاء سطح ورزش کشور و تندرستی آحاد جامعه در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.

محورهای همایش

http://assstm.shomal.ac.ir/Home/Index

19 December 2018

1

روز