Sharififar.com

نشریه “پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی” به صورت فصلنامه با امتیاز علمی – پژوهشی و به زبان فارسی منتشر می گردد. در این نشریه مقالاتی چاپ خواهد شد که در حیطه مدیریت ورزشی مشتمل بر: «کار آفرینی در ورزش»، «گردشگری ورزشی»، «بازاریابی ورزشی»، «آموزش ورزش» و سایر زمینه های مرتبط با مدیریت در ورزش که مبتنی بر پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای باشد. شایان ذکر است که نشریه یادشده در بالا، ابتدا بر اساس مجوز شماره ۱۴۳۵۴۴/۳ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ تا شماره «سوم» با عنوان “نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم زیستی” منتشر شده است که با توجه به موافقت مدیر کل محترم «دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی» وزارت متبوع طی نامه شماره ۲۳۹۷۴۶/۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ به “نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی” تغییر نام یافت.

PhotoSlide PhotoSlide
همه عناوین
چکیده آخرین مطالب
موردی یافت نشد
نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی پیام نور علمی-پژوهشی شد

نشریه “پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی” به صورت فصلنامه با امتیاز علمی – پژوهشی و به زبان فارسی منتشر می گردد. در این نشریه مقالاتی چاپ خواهد شد که در حیطه مدیریت

پنجمین شماره مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش منتشر شد
مجله مديريت و رفتار سازماني در ورزش

اولین شماره مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش منتشر شد در این شماره می خوانید: • مقایسۀ فاکتورهای تکنیکی و تاکتیکی چهار تیم برتر هندبال جوانان جهان با تیم

x
  • اولویت های پژوهشی
  • اسلاید های درسی
  • عناوین پایان نامه ها
  • دانستنی ها
  • پرسشنامه ها
ISSN: ISSN: 2322-441X Journal of Behavioral sciences in Asia ISC
Impact Factor: 0.00
ISSN: 2322-262x Progressive Global Sport Research Network

Research in Sport Management

ISC
Impact Factor: 0.00
ISSN: 1466-6668 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MARKETING & SPONSORSHIP ISI
Impact Factor: 0.03
ISSN: 1840-1503 TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT ISI
Impact Factor: 0.414